Miljö

Företaget  följer eio:s direktiv i miljöfrågor.

Material köps endast in av leverantörer med egen miljöpolicy.

Elavfall källsorteras på återvinningsstationer.